Tirsdag 16 April 2024
Kl. 12:00 - 14:30, Frivilligsentralen Nærbø
Tirsdagstreffet i Frivilligsentralen
I kommunekjelleren på Nærbø. Hver Tirsdag fra kl. 13.00 - 14.30

Tirsdags kafeen er startet opp igjen.

Vi holder åpent hver tirsdag kl. 13.00 - 15.30.
Kr. 20,- (kaffe og kaffimat)
Vi holder til i Frivilligesentralen på Nærbø Jadervegen 5

Det arrangeres av Nærbø sanitetsforening.

2023 © Hå frivilligsentral