Torsdag 1 Juni
Kl. 14:00 - 17:30, Lensmannløa
Frivillige til Demenskor
- To stykker handler inn frukt på SPAR (skrives på Hå kommune merk med: Hå kulturskule, demenskor) - Koke kaffe/te og kutte opp frukt som skal være klar til kl. 15.00 - Gjøre klar til matservering (mat blir levert) ca. kl. 16.15 o Dekke bord o Finne frem drikke o Følge til plassene for dem som trenger det - Være en del av miljøet o Mingle sammen med deltakere og pårørende - Hjelpe til med å fylle ut et enkelt avkryssingsskjema ved behov. - Opprydding o Vaske opp etter matservering o Opprydding ellers i rommet


Oppgaven til dere som frivillige vil være som følger:

 • Handler inn frukt på SPAR (skrives på Hå kommune merk med: DEMENSKORET 
 • Handle inn brødmat, pålegg, ost, smør, grønt som agurk, tomat, paprika
 • Koke kaffe/te og kutte opp frukt som skal være klar til kl. 15.00
 • Gjøre klar til matservering (mat blir levert) ca. kl. 16.15      
  • Dekke bord 
  • Finne frem drikke
  • Følge til plassene for dem som trenger det
 • Være en del av miljøet
  • Mingle sammen med deltakere og pårørende
 • Hjelpe til med registrering.
 • Opprydding
  • Vaske opp etter matservering
2023 © Hå frivilligsentral