Småjobbsentralen

Me tilbyr tenester i hus, heim og hage osv. Småjobbsentralen er bemannet av Hå Frivilligsentral.

Småjobbsentralen formidler sporadisk og forefallande arbeid som ikkje krev kompetanse.

For nærare opplysningar kom innom eller "slå på tråden" -

Tlf: 415 32 695
Gje oss utfordinga!

Me ønskjer også nye frivillige til å utføre arbeid.
Adresse:

Småjobbsentralen i Hå
Jadarveien 5, 1. etg.
4365 Nærbø
(Rett over jernbanestasjonen).

Åpningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 13.00

Treffes på tlf: 415 32 695 i åpningstiden, eller kom innom.
E-post: smajobb@ha.kommune.no

2021 © Hå frivilligsentral