Livsglede hjem for eldre

Vil du bruke fritiden din på å glede eldre? Vi søker frivillige som ønsker å gi livsglede til beboerne på Hå Sjukeheim som skal bli et livsgledehjem!

Aldersgruppe: For alle


Vi ønsker engasjerte frivillige som kan være med å  lager små og store aktiviteter for eldre på Hå sjukeheim. 

De har ofte behov for ledsagere som kan være en hjelpende hånd for de eldre som deltar på aktivitetene. Det er også mulig å være med på å planlegge aktiviteter, ordne med transport og andre praktiske oppgaver.

Vi ønsker frivillige velkommen til å besøke de eldre. Besøksbabyer, besøkshunder, turvenner og samtalepartnere skaper glede hos beboerne. Spill et spill, syng en sang – velkommen skal du være!

Ta kontakt:-)

2023 © Hå frivilligsentral