Kul-tur

Kul-tur er turer med kulturelt innhold i lokalmiljøet. Turene varer 2,5 - 3 timer og ledes av frivillige fra Klepp, Gjesdal, Time og Hå.

Arrangeres siste tirsdag hver måned fra mars til oktober.

Aldersgruppe: For alle

Turene er siste tirsdag hver måned med unntak av november - februar.
 
 Ta med matpakke, klær etter vær og gode sko.

Tirsdag 28. Mars:  
 
Turmål: Dybingen rundt 
Fremmøte: Brusand stasjon 
Turleder: Asle Torland 

 
Tirsdag 25.april  
Time 
Turmål: Karten 
Frammøte: Fylkesvei 504, Buevegen, rett aust for Husavatnet  
Turleder: Klepp Historielag med Ingvar Reime 
og Hans Skimmeland  
 

Tirsdag 30. Mai:  
Klepp 
Turmål: Postvegen, Skjævelandsbrua - Kåsen 
Fremmøte: Kåsen idrettshall  
(buss fra Kåsen til Skjævelandsbrua kl. 9.22. Husk penger til buss eller app) 
Turleder: Gaute Klepp og Egil Heigre 

Tirsdag 27. juni:  
Gjesdal 
Turmål: Dagsturhytta på Madland 
Fremmøte: Øvre parkeringsplass Madland 
Turleder: Erling Gundersen og Harry Breiland 

Tirsdag 25. juli:  
 
Turmål: Vigreskogen 
Fremmøte: Jærmuseet - Vitengarden 
Turleder: Asle Torland 

Tirsdag 29. august:  
Time 
Turmål: Hå elva`s utspring  
Frammøte: Karlsbu 
Turleder: Klepp Historielag med Ingvar Reime 
og Hans Skimmeland 

Tirsdag 26. september:  
Klepp 
Turmål: Vest-Bore rundttur 
Fremmøte: Borestranden 
Turleder: Gaute Klepp og Egil Heigre 

Tirsdag 31. oktober: 
Gjesdal 
Turmål: Streide, Indre Lima 
Fremmøte: Indre Lima, Hunnedalsvegen avkjøring mot Gjesdal kyrkje (Våglandsvegen) 
Turleder: Erling Gundersen og Kjell Erik Lima 

 

 

 KONTAKT                             

Gjesdal: 951 76 038, Erling 959 88 759 

Hå: Asle 456 31 099 

Time: Hans 481 02 318 

Klepp: 468 62 000, Gaute 988 59 223, Egil 905 69 404 

                                   2023 © Hå frivilligsentral