Hjelp til vaksinering Covid-19

Kan du tenka deg å bidra som frivillig medhjelpar med praktiske oppgåver? Me treng mellom anna nokon til å organisera parkering, organisera og halda «god flyt» inne, svara på spørsmål og rydda. Fyll ut dette skjemaet, så me får vita litt meir om deg og når du kan være med.

Aldersgruppe: For alle

Koronavaksineringa er godt i gang i Hå kommune. I utgangspunktet er målet at alle innbyggarar over 18 år skal vera vaksinerte seinast juni/juli. Nåverande vaksinestasjonar har samla kapasitet på 200 per dag, ved auka tilgang på vaksinar er planen å gjennomføra massevaksinering i Vigrestad idrettshall.

Det er framleis berre ei avgrensa mengd vaksinedosar som kjem, men me er førespegla auka tilgang etter påske, og håper derfor å koma i kontakt med deg som kan bidra på ein eller annan måte.

  • Kan du tenka deg å bidra som frivillig medhjelpar med praktiske oppgåver? Me treng mellom anna nokon til å organisera parkering, organisera og halda «god flyt» inne, svara på spørsmål og rydda. Fyll ut dette skjemaet, så me får vita litt meir om deg og når du kan være med.
2023 © Hå frivilligsentral