Hå-venn

Vil du være «Hå-venn»?

Du kan hjelpe flyktninger til å bli kjent i Hå, bygge nettverk, og få gode opplevelser sammen med andre hå-buer!

 For mer informasjon, møt gjerne opp på vår informasjonskveld der andre Hå venner vil fortelle om sine erfaringer som Hå-venn.

Torsdag 30.03 kl 18:30

Frivilligsentralen

Jadarvegen 5 (kjeller)

4365 Nærbø

 

Spørsmål?

Ring Rannveig R. Haugstad: 92095399

eller

Laila Bjorland Barrett: 41279387

Jeg melder meg som ”Hå-venn”.

Informasjonen videreformidles til Hå kommune v/Rannveig Rugland Haugstad.Du vil bli kontaktet angående mulig flyktning-venn, men binder deg ikke til noe uten at du samtykker.

Jeg har fått infobrosjyre/lest info-plakat____. Jeg har fått informasjon via andre ___. (Sett kryss)

Navn

 

 

Tlf. nr./mobil

 

 

E-post

 

 

Fødselsår

 

 

Adresse

 

 

Interesser

 

 

 

Navn og alder på familiemedlemmer som evt. skal delta som ”Hå-venn”

 

Språkkunnskaper

 

 

 

 

Som Hå-venn ønsker jeg å ha kontakt med (sett kryss, gjerne flere): familie           ____    enslig mann   ____

   enslig kvinne ____

   par                 ____

Forslag til aktiviteter vi kan gjøre sammen:

 

 

 

Andre relevante opplysninger

 

 

Dato:

Underskrift:

P1000131
2021 © Hå frivilligsentral