Frivillige til Demenskor

FRIVILLIGHET DEMENSKORET I HÅ Så kjekt at du vil være med som frivillig medhjelper i vårt nye demenskor. I starten vil det være øvelse hver torsdag fra klokken 15.00-17.00


Oppgaven til dere som frivillige vil være som følger:

 • To stykker handler inn frukt på SPAR (skrives på Hå kommune merk med: Hå kulturskule, demenskor)
 • Koke kaffe/te og kutte opp frukt som skal være klar til kl. 15.00
 • Gjøre klar til matservering (mat blir levert) ca. kl. 16.15      
  • Dekke bord 
  • Finne frem drikke
  • Følge til plassene for dem som trenger det
 • Være en del av miljøet
  • Mingle sammen med deltakere og pårørende
 • Hjelpe til med å fylle ut et enkelt avkryssingsskjema ved behov.
 • Opprydding
  • Vaske opp etter matservering

Neste Frivillige til Demenskor

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 01.06 14:00 Frivillige til Demenskor Lensmannløa
Tor 08.06 14:00 Frivillige til Demenskor Lensmannløa
Tor 15.06 14:00 Frivillige til Demenskor Lensmannløa
Tor 22.06 14:00 Frivillige til Demenskor Lensmannløa
Tor 29.06 14:00 Frivillige til Demenskor Lensmannløa
2023 © Hå frivilligsentral