Besøksvert på Hå sjukeheim

Vil du være besøksvert?


Vi får endelig lov til å åpne sykehjemmene for besøkende, og ønsker hjelp av besøksverter.


Besøksvert skal ta i mot gjestene som kommer til Hå sjukeheim for å besøke sine nærmeste familie eller venner. 


Det vil være et eget rom til besøk.


Besøksverten skal hjelpe oss å sikre at besøkende:

  • utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen
  • holder minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen
  • går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer
  • Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 meters avstand til beboer/pasient og ansatte. Når pasient/beboer har behov for rullestol, bør besøksverten trille denne.
  • Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig bør begrenses, slik at nødvendig avstand til andre kan opprettholdes.
  • Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.


Har du tid, overskudd til å glede mange mennesker noen timer pr uke? 


En besøksvert utfører ingen lovpålagte oppgave.


Lørdag fra kl 14.00- 16.00


Søndag fra kl 14.00- 16.00


Mandag, tirsdag 16.00- 18.00


2023 © Hå frivilligsentral