Barn i juli

Aldersgruppe: 18 til 100 år

Hå kulturskule har et fantastisk gratistilbud til barn og unge i kommunen.

Barn i juli er for alle barn fra å med dei som starter i 4 klasse til høsten 

Ung i juli er for ungdommer fra 13 år.

Dt mange som benytter dette tilbudet og derfor er det behov for frivillige som kan være med å hjelpe på kjøkkenet og litt drøs.


2023 © Hå frivilligsentral