LØRDAG KLOKKA 12

Aldersgruppe: 16 til 105 år

LØRDAG KLOKKA 12

Lørdag klokka 12 er en lavterskel møteplass og nettverk for alle kvinner (flyktning, arbeidsinnvandrer, student, etnisk norsk etc). Vi ønsker å ta opp ulike tema som handler om kvinnene, kvinnesykdommer og for å hindre isolasjon og skape fellesskap.
Våre treff er på Nærbø Bibliotek hvor vi møtes over en kopp kaffe eller te for å utveksle tanker, ideer eller knytte nye vennskap.
Vi kommer til å ha ulike tema med foredragsholdere ca annen hver lørdag.


Lørdag 2. september      Randi Kjelle Fysioterapeut 

Tema : Bekkenbunn

Lørdag16 september    Silje- Kristine Bekkeheien 

Nærbø Byggdekvinnelag

Lørdag 30 september    Ann Kristin Thorkildsen leder i Rogaland Sanitetsforening

Tema: Kvinnehelse

Lørdag 11 november    Siv Elise Seland Woodling, IIS

Tema: Kvinnelig grunder

Lørdag 25 november    Ingrid Edland Nesse Folkehelsekoordinator  Friskliv

Lørdag 9 desember     Tobi Haugstad Sr-bank

Tema: Kvinners økonomiTa gjerne kontakt  om du har ønske om et tema du ønsker vi skal ta opp eller har noen andre ideer.

Merethe Elin Kvia 900 57 247            Renate Cederstrøm Erga  450 44 821


2023 © Hå frivilligsentral