Livsglede på dagsenteret og hjemmeboende på Varhaug

Vil du være med å skape livsglede for eldre på dagsenteret og for hjemmeboende eldre på Varhaug?

Aldersgruppe: For alle

Vil du være med å skape livsglede for eldre dagsenteret og for hjemmeboende eldre på Varhaug?

Vi ønsker oss flere frivillige til dagsenteret og til hjemmeboende eldre på Varhaug. Vi ønsker å skape gode øyeblikk for de eldre- kan du tenke deg å vær en turvenn, besøksvenn, selskapsvenn, eller du kan være med å spele, bake osv her er det nesten ingen begrensninger på hva vi kan finne på sammen.

Ta kontakt med 

Merethe Elin Kvia  mobil 900 58 247 eller Liv Kristin Skretting Skeie 415 32 744

2023 © Hå frivilligsentral